MENU

Vastgoedsector verdeeld over nieuw kabinet, marktsentiment in de lift

Bijna twee derde van de professionals denkt dat de vastgoedbeleggingsmarkt dit jaar aantrekt. Of het nu tijd is om daarnaar te handelen, daarover zijn de meningen verdeeld. Zo ook over het nieuwe kabinet.

Gepubliceerd op vastgoedmarkt.nl door Sander van der Ploeg, 3 juli 2024

Dit blijkt het overheersende sentiment tijdens de Provada, gepeild door de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt. 38 procent van de respondenten denkt dat de vastgoedbeleggingsmarkt nu aantrekt, nog eens 25 procent verwacht dit voor de tweede helft van dit jaar. Een kleine 20 procent ziet nog geen reden voor verbetering.

Ook als het gaat om het algehele conjuncturele vertrouwen, dan neemt het optimisme toe. 30 procent denkt dat de economie dit jaar harder zal groeien dan afgelopen jaar. In januari was nog maar 9 procent die mening toegedaan. Ondanks het toenemende optimisme is de scepsis nog niet bepaald verdampt. Ruim een kwart van de respondenten ziet de economie dit jaar juist slechter presteren vergeleken met 2023.

‘Bodem bereikt’
Die gemengde gevoelens vertalen zich ook naar de vastgoedbeleggingsmarkt. Een ruime meerderheid ziet weliswaar de markt aantrekken, maar daadwerkelijk daarnaar handelen is een ander verhaal. 30 procent acht het nu een (zeer) gunstig moment om geld in vastgoed te steken. ‘De bodem van de cyclus is bereikt’, melden sommige professionals. Koopjesjagers met goed gevulde portemonnees wagen daarom hun kans: ‘De prijzen zijn lager door de gestegen rente. Cash is king, nu.’

Maar 37 procent blijft op de handen zitten en wacht betere tijden af. Voornaamste reden: onzekerheid. ‘We weten momenteel totaal niet waar we aan toe zijn’, zo valt te horen. Wellicht geldt dat in mindere mate voor een aanzienlijke, opgetelde minderheid van 35 procent die neutraal in de kwestie staat of er geen mening over heeft.

Nieuw kabinet
Ook de verwachtingen over het net aangetreden nieuwe kabinet splijt de geesten. Hoewel het hoofdlijnenakkoord betrekkelijk weinig woorden wijdt aan de woningmarkt, is de regering wel van plan beleggen in woningen aantrekkelijker te maken. 28 procent heeft er (veel) vertrouwen in dat het kabinet deze beleidsbelofte nakomt. 31 procent kijkt eerst de kat uit de boom en reageert neutraal.

Wederom 31 procent heeft er daarentegen (erg) weinig fiducie in dat het kabinet het investeringsklimaat voor woningbeleggers gaat verbeteren. ‘De politiek is nu vooral met andere zaken bezig’, merkt een respondent op. En: ‘Het beleid wordt gemaakt door mensen met weinig verstand van marktdynamiek.’ Weer een ander verwacht ook weinig van het nieuwe kabinet, maar legt de schuld bij het vorige, ‘vanwege de nieuwe wetten.’

‘Concrete stikstofaanpak vereist’
Hoe dan ook geven de geraadpleegde vastgoedprofessionals de nieuwe regering een duidelijke opdracht mee. 62 procent van hen verlangt van het kabinet een concrete aanpak van de stikstofproblematiek om de nieuwe en bestaande woningbouwplannen te kunnen uitvoeren.

Vooralsnog faciliteert het kabinet binnen het stikstofbeleid vooral de agrarische sector en zal daarbij hoogstwaarschijnlijk stuiten op tegenstand vanuit Brussel. Hoe dit zich verhoudt tot de geboden stikstofruimte voor de woningbouw, is onduidelijk. ‘Zorg voor duidelijkheid en maak een uitvoerbaar plan’, zo draagt een respondent het kabinet op. ‘De markt moet weten waar ze rekening mee moet houden.’

Download gratis de resulaten van het speciale PROVADA-onderzoek

PROVADA special: Lichtpuntjes en uitdagingen in een veranderende Markt

Ontdek de nieuwste trends en inzichten in de vastgoedsector. Hoe herstelt het economische sentiment zich? Wat zijn de verwachtingen voor woningbouwprojecten? Lees nu de PROVADA-special en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen die jouw investeringen, projecten en strategieën kunnen beïnvloeden.

Nieuws

Afwaardering winkels: 'Er komt nog meer pijn'

Voor vastgoedbeleggers is de afwaardering in de non-food-retail nog niet voorbij. Dat denken veel van de deelnemers aan de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy.

Meer artikelen